2 de febr. 2012

CONSELLS DAVANT LA ONADA DE FRED

L’arribada d’una massa d’aire fred polar, d’origen siberià ens ha portat la primera onada de fred d’aquest hivern.

Als gossos els agrada córrer i jugar a la neu, però és important tenir en compte alguns consells bàsics per garantir la bona salut dels nostres gossos i gats durant aquests dies de fred intens, especialment en cadells, ancians i malalts crònics.

Cal adoptar mesures per minimitzar l'impacte de les temperatures extremadament baixes.


 
Quins efectes adversos pot provocar el fred extrem en la salut dels animals?


Hi ha un fenomen d'adaptació i d'aclimatació de l’animal a l'entorn on viu, els problemes apareixen quan les temperatures s'allunyen de les habituals.

El fred extrem pot tenir conseqüències serioses per a la salut de diverses maneres. D'una banda, ocasionant quadres d'hipotèrmia i congelació en els animals exposats. D'altra banda, les baixes temperatures disminueixen les defenses i produeixen canvis en l'organisme que faciliten l'aparició de malalties com la grip, bronquitis, pneumònies, i agreugen malalties cròniques, sobretot cardíaques i respiratòries (responsables fonamentals de l'increment de mortalitat que es produeix ), també reumàtiques i altres.

Què significa hipotèrmia?

L'exposició durant un determinat temps a un fred molt intens pot donar lloc a una pèrdua de calor corporal que no pugui ser compensada pels mecanismes de producció de calor de l'organisme. La temperatura normal del cos és de 38 graus. Si aquesta temperatura baixa molt, tots els sistemes de l'organisme es ressenten. Es parla d'hipotèrmia quan la temperatura corporal mesura en el recte està per sota de 35 graus C, encara que hi ha diferents graus: lleu, entre 35 i 32; moderada entre 32 i 28, i greu, per sota de 28. Quan la hipotèrmia és molt severa pot produir la mort.

Quins animals estan més exposats a patir les conseqüències adverses d'una onada de fred en la seva salut?
Els grups més vulnerables són els cadells, els gossos vells i els que pateixen malalties cròniques, sobretot cardio-respiratòries. Els gossos petits i amb poc pelatge són molt vulnerables al fred intens. També ho són els animals desnodrits, els que viuen en entorns insalubres, a l’exterior o que consumeixen determinats medicaments, com depressors del sistema nerviós central o vasodilatadors.

Quins consells es poden donar respecte a l'alimentació en aquests dies de fred?

Els aliments proporcionen calor al nostre cos. El fred fa que augmentin les necessitats calòriques i per tant el consum d'aliments. Convé augmentar la ració diària de pinso entorn un 20% en animals que viuen a l’exterior.

Quins consells donaria a les animals que han de romandre a l'exterior durant una onada de fred?

El primer, lògicament, que limitin aquesta permanència a l'exterior al mínim imprescindible. En segon lloc, que es proporcioni una caseta ben aïllada (preferentment de fusta) de mides no massa grans perquè no es dispersi la calor, amb una manta o estora (idealment calefactada). És preferible que la caseta tingui porta abatible i que es situï fora de corrents d’aire.

L’animal ha de disposar d’aigua (vigilar que no es congeli) i menjar suficient.

Quines altres mesures redueixen les conseqüències del fred a la salut?

Cal vigilar les plaques de gel que es formen als carrers, parcs, etc ja que un elevat percentatge de lesions relacionades amb el fred té a veure amb caigudes en relliscar sobre plaques de gel o els talls que es produeixen en els coixinets plantars.

Hem de protegir els coixinets amb botes o cremes específiques a base de vaselina.

Els gossos petits o amb poc pèl han de sortir a l’exterior amb un abric (preferentment impermeable) i eixugar-los bé al arribar a casa.

AQUEST ÉS UN RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES A ADOPTAR


ALIMENTACIÓ:
  • Augmentar la ració diària pinso (molt important en gossos que viuen a l’exterior)
  • Vigilar la congelació de l’aigua de beguda
SORTIDES A L’EXTERIOR
  • Reduir les estades a l’exterior, sobretot en cadells, animals geriàtrics i malalts crònics.
  • Vigilar el risc de relliscades en superfícies gelades.
  • Amb neu o gel s’han de cuidar els coixinets plantars (pomada amb base de vaselina o tipus Nivea)
  • Abrigar els gossos de mida petita o poc pèl.Si el gos arriba mullat eixugar-lo al entrar a casa.
PASSAR LA NIT
  •  Millor dins de casa
  • Si el gos està a l’exterior ha de tenir una caseta on resguardar-se, preferentment de fusta, amb porta i manta (si pot ser calefactora). Col•locar-la en una zona resguardada del vent i la pluja. 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada