2 de jul. 2012

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER VIATJAR PER ESPANYA, LA UNIÓ EUROPEA I PAÏSOS TERCERS amb gossos, gats i altres animals de companyia


Si aquestes vacances tens intenció de marxar amb el teu gos o gat fora de Catalunya, tingues present la normativa que cal seguir en cada comunitat o país:

Viatjant per Espanya

Cada comunitat autònoma estableix la obligatorietat de la vacuna antiràbica de forma independent. A Catalunya no és obligatòria però a moltes altres comunitats si. Et recomanem que vacunis al teu gos contra la ràbia per viatjar per Espanya.
També has de recordar la obligatorietat d’identificar mitjançant el microxip al teu gos o gat, fer-ho et permetrà localitzar-lo si s’extravia.

Viatjant per la Unió Europea

Per viatjar per Europa els animals domèstics han de portar el seu Passaport Europeu, un document similar al de les persones que expedeix el veterinari i on constarà el número identificador de l’animal  (nº de xip) i les vacunacions i demès requisits obligatoris per cada país (no confondre el passaport amb la cartilla de vacunacions).
És per tant obligatori que l’animal estigui identificat amb microxip.
Tots els gossos i gats majors de 3 mesos hauran d’estar vacunats contra la ràbia. Per accedir a Regne Unit, Malta, Irlanda i Suècia ja no és obligatòria la titulació d’anticossos vacunals de ràbia.
En desplaçaments d’un gos al Regne Unit, Malta, Irlanda i Finlàndia, s’haurà de tractar l’animal en front a  Echinococcus Multilocularis entre les 24 i les 120 hores prèvies al viatge, i el veterinari haurà de confirmar el tractament a l’apartat corresponent del passaport. Aquest requisit ja no és obligatori en el cas de Suècia.

Viatjant a països tercers (no UE)

Cada país té els seus propis requisits per permetre l’entrada d’animals domèstics, pots consultar la pàgina web CEXGAN del Ministeri de Media Ambient on indicant el país de destí i l’espècie animal obtindràs informació actualitzada.
Perquè el teu animal de companyia pugui sortir del país necessitaràs el Certificat d’exportacions d’animals de companyia que t’haurà expedit el PIF de l’Aeroport del Prat (únic autoritzat a Barcelona) basant-se en el Certificat Veterinari de Salud emès pel teu veterinari.
És important preparar el viatge amb antelació suficient, ja que cada país determina un marge de temps que s’ha de complir entorn les dates de vacunacions, desparasitacions i revisions mèdiques, i algunes proves com ara la titulació d’anticossos vacunals de ràbia necessiten un parell de mesos per realitzar-se.
Si el vol té escales en altres països només s’hauran de complir els requisits per accedir al destí final.
Cal tenir en compte que si l’animal viatja com una càrrega (no com equipatge) haurà de passar per un tràmit duaner.
Aquest seria el procés a seguir:
  1. Informa’t al teu veterinari o a l’ambaixada/consolat dels requisits necessaris per entrar al país 1 o 2 mesos abans del viatge
  2. Visita al teu veterinari perquè realitzi els actes necessaris i emeti el certificat de salut (és vàlid durant 10 dies o menys en funció del país de destí)
  3. Porta el certificat al PIF de  l’Aeroport amb 24 hores d’antelació a la sortida
Retorn a la Unió Europea des de països tercers

Per tornar a entrar a la Unió Europea és obligatori el Passaport Europeu per Animals de Companyia on consti la vacunació contra la ràbia entre 12 mesos i 30 dies abans de l’entrada a la UE.
Si es procedeix d’un país amb l’estatus de lliure de Ràbia (veure llistat al Reglament 998/2003) no caldrà fer la titulació d’anticossos contra el virus de la ràbia. En cas contrari es recomana realitzar la prova abans de sortir d’Espanya, ja que l’ha de fer un laboratori autoritzat per la UE i és complicat i molt més car fer-la en un país estranger. Si els resultats de la serologia són satisfactoris no caldrà renovar la prova sempre i quan es respecti el protocol de vacunacions (1 cop l’any).
Aquest és un llistat dels Laboratoris autoritzats per la Unió Europea en païsostercers per realitzar la serologia de ràbia (la prova s’ha de realitzar  30 dies després de la vacunació antiràbica i pot trigar 2 mesos en obtenir-se el resultat)
En cas d'incompliment dels requisits esmentats els animals seran reexpedits al país d'origen, o bé, seran aïllats en quarantena amb els costos a càrrec del propietari, i en últim terme podran ser sacrificats sense compensació econòmica per al propietari.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE VIATGES AMB GOSSOS, GATS I ALTRES ANIMALS DE COMPANYIA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada